Project Info

 

Tempus Silens (2014-2016)

De serie Tempus Silens toont een reeks geportretteerde voorwerpen, gebruikt en met liefde bewaard. De beelden zijn traag en manen tot stilstand, letterlijk (door de grootte) maar ook figuurlijk (zelfreflectie). De voorwerpen op de foto's zijn ontdaan van alle context en 'kaal' gefotografeerd maar je voelt de onzichtbare vingerafdrukken die achtergebleven zijn op deze persoonlijke spullen. De foto's ontroeren en worden door hun naaktheid intens en intiem. De serie staat in schril contrast met deze tijd waarin veel tegelijk gebeurt. De bal wordt teruggekaatst naar de beschouwer en nodigt deze uit zelf invulling te geven aan de beelden, door terug te gaan in zijn herinnering of stil te staan en vooruit te kijken. Wat zit er in het doosje? Wie heeft de doopdoek zo zorgvuldig hersteld, en wanneer? Wat zou er in de brief staan; is het een liefdesbrief of een afscheidsbrief?

Tempus Silens portrays a series of items that are visibly used and kept with love. The images are slow and urge one to stand still, literally (because of the size) but also figuratively speaking (causing self reflection). The items in the photographs are removed from all context and captured bare, yet the viewer feels the invisible fingerprints left behind on the intensely personal objects. The pictures move and because of their bareness they become vivid and intimate. The series is in strong contrast with the present time in which often many events happen concurrently. The viewer is invited to give new meaning to the objects, by reflecting one’s own background or by looking ahead. What is in the box, what is written in the letter? Is it a love letter or a farewell letter? Who has been repairing the christening cloth so precisely, and when?

 

Thread Works (2015- )

Thread Works is een serie samengestelde beelden. Gedachten en hersenspinsels. De melancholische en mystieke foto's, vervlogen momenten, zijn beschreven met katoen. De fragmentarische zinnen, herinneringen, zijn op de foto genaaid, en zullen vanaf nu de foto voor altijd blijven markeren. In sommige beelden lijkt de tekst op te gaan in de foto, maar dan blijkt vanuit een andere hoek de tekst weer heel zichtbaar. De beschreven foto's zijn losstaand maar zijn ook onderling te verbinden. De teksten kunnen naast, voor en achter elkaar gelezen worden. Threading.

Thread Works is a series of complex images. Thoughts and figments of one’s imagination. The melancholic, mysterious photographs seem to remind us of lost moments. The text fragments, memories, are sewn into the photograph, from now on the image will be marked forever. In some images, the text seems to dissolve into the photograph, but seen from a different corner, the text stands out and rules the picture. The sewn images are individual, but can also be combined. The text can be read together. Threading.

 

Night Shading (2015- )

Vanaf hun (toevallige) groeiplek zijn planten tegen wil en dank getuige van de dag en de nacht op hun toegewezen plaats. Huistuinen, vakantieplekken, parkjes, parken, botanische tuinen, vergeten straathoeken, betwiste gebieden, oorlogsgebieden. Planten waar aan voorbij gegaan wordt, hun bestaan onopgemerkt. Indringende foto's van de zwijgende plant, zonder ingrepen gefotografeerd. 

Plants act as silent witnesses, by day and by night, from their accidental growing spot. Back gardens, parks, botanical gardens, forgotten street corners, holiday resorts, warzones even. They are passed without being seen, their existence unnoticed. Intriguing photographs of silent plants, photographed without intervention.