Tempus Silens 2016

 De serie Tempus Silens toont een reeks geportreteerde voorwerpen, gebruikt en met liefde bewaard. De beelden zijn traag en manen tot stilstand, letterlijk (door de grootte) maar ook figuurlijk (zelfreflectie). De voorwerpen op de foto's zijn ontdaan van alle context en 'kaal' gefotografeerd, maar er is een onzichtbare lading voelbaar in de foto's. De foto's worden door hun naaktheid intens en intiem.

De serie staat in schril contrast met deze tijd waarin veel tegelijk gebeurt.

De bal wordt teruggekaatst naar de kijker en nodigt deze uit zelf invulling te geven aan de beelden, door terug te gaan in zijn herinnering of stil te staan en vooruit te kijken. Wat zit er in het doosje? Wie heeft de doopdoek zo zorgvuldig hersteld, en wanneer? Wat zou er in de brief staan; is het een liefdesbrief of een afscheidsbrief?